Problem równouprawnienia

Author: admin  //  Category: Prawa kobiet i mężczyzn, Równouprawnienie

Wiele kobiet walczy o równouprawnienie. Problem ten jest szczególnie zauważalny w krajach mniej rozwiniętych, gdzie dyskryminacja kobiet jest normą – zgodnie z ich tradycją i kulturą, panie zostały przeznaczone do wykonywania innych prac niż mężczyźni, to panom należy się szacunek i wysoka pozycja w społeczeństwie. Kobiety okazują się być jedynie dodatkiem do mężczyzn, które mają im usługiwać. Ale nawet w Polsce, pojawia się walka o równouprawnienie. Badania pokazują, że kobiety nie otrzymują wynagrodzenia w takiej samej wysokości jak mężczyźni na identycznych stanowiskach. Ponadto częściej to mężczyźni posiadają intratne posady – to oni najczęściej są dyrektorami, managerami czy dowódcami. Kobiety mogą jedynie liczyć na rolę ich zastępcy – chociaż nie zawsze. Powstają więc organizacje kobiece, które pokazują problem dyskryminacji pod względem płci i starają się zmienić panujące zwyczaje. Walka ta jednak nie należy do prostych, a zmiany wymagają dużo czasu, aby mogły trwale zagościć w społeczeństwie.

Walka o równouprawnienie

Author: admin  //  Category: Prawa kobiet i mężczyzn, Równouprawnienie

Współczesne społeczeństwo, szczególnie inteligentów, żyjących w rozwiniętych krajach pozbyło się problemu dyskryminacji innej rasy ludzkiej czy innego wyznania religijnego.
Dziś osoby rasy czarnej, żółtej i białej żyją obok siebie i świetnie ze sobą współpracują. Nie mają oni problemów z komunikacją. Wyniknął jednak inny problem. Organizacje kobiece informują o danych z badań – kobiety na równorzędnych stanowiskach zarabiają mniej niż mężczyźni na analogicznych pozycjach.
Należy walczyć z tym problemem, bo przecież kobiety nie różnią się niczym od mężczyzn w jakości wykonywanych obowiązków.
Pracodawcy powinni docenić cechy kobiet w swoich firmach i miejscach pracy – chociaż kobiety różnią się od mężczyzn, są słabsze fizycznie, to przecież mogą z powodzeniem wykonywać te same obowiązki i odnosić podobne sukcesy jak panowie.
Dyskryminacja kobiet to wyraz niesprawiedliwości i braku edukacji społeczeństwa, walczmy więc z tym problemem w naszym lokalnym otoczeniu, reagujmy na wszelkie przejawy braku równości między kobietami a mężczyznami.

Równouprawnienie kobiet

Author: admin  //  Category: Dyskryminacja, Równouprawnienie

Dyskryminacja osób ze względu na płeć, to poważny problem, z którym borykają się kobiety sukcesu. Okazuje się bowiem, że nawet w krajach bogatych i dobrze rozwiniętych, gdzie duży odsetek ludzi stanowi społeczeństwo wykształcone – kobiety nie mogą liczyć na identyczne traktowanie jak panowie.
Panie mają problemy z uzyskaniem dobrej posady – podczas rozmów kwalifikacyjnych zadawane są im intymne pytania dotyczące rodziny i planowanych dzieci. Nawet jeśli zostaną przyjęte na ciekawe stanowisko, nie otrzymają wynagrodzenia na identycznym poziomie jak panowie, na równorzędnym stanowisku.
Trudno bowiem znaleźć pracodawcę, który w pełni doceni możliwości kobiety i pozwoli im rozwinąć swoje skrzydła. Dlatego dużo organizacji kobiecych walczy o swoje prawa i równe traktowanie – nie ma bowiem powodu, dla którego kobieta miałaby otrzymywać niższe wynagrodzenie od panów, na podobnych obowiązkach. Trudno także kobietom znaleźć atrakcyjną pracę, w której będą mogły się rozwijać i liczyć na awans.